5.0

MILK JUG

From Beginner to Expert

รุ่น 5.0 ลักษณะเส้นนมเล็กกว่าเมื่อเทียบกับ 3.0 ให้เส้นที่คมขึ้น สามารถเทลายที่มีรายละเอียดสูง (ลายยก) ได้ดี

ตัวแทนและช่องทางการจำหน่าย